Stowarzyszenie "RODZINA PIAŚNICKA"

Stowarzyszenie "RODZINA PIAŚNICKA" z siedzibą przy parafii pw. "Chrystusa Króla i bł. S Alicji Kotowskiej" w Wejherowie, działa od 19.06.1996 r. Powstało z inspiracji proboszcza parafii ks. prałata Daniela Nowaka, kościoła - sanktuarium męczenników II wojny światowej.
Pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie :
1. Prezes - Danuta Leśniczak-Bratek
2. Wiceprezes - Andrzej Balk
3. Sekretarz - Andrzej Bratek
4. Skarbnik - Mieczysław Nowak
5. Członek Zarządu - Łucjan Hundsdorff
Kapelanem Stowarzyszenia jest powołany dekretem Metropolity Gdański abp Tadeusza Gocłowskiego, ks.Prałat Daniel Nowak.
Stowarzyszeniu patronuje bł. S. Alicja Kotowska CR.
Członkowie Stowarzyszenia spotykają się cztery razy w roku : na styczniowym opłatku, w kwietniu, miesiącu pamięci narodowej w modlitwie różańcowej przy grobach, na wrześniowym Walnym Zebraniu Członków i na pażdziernikowych dorocznych uroczystościech patriotyczno-religijnych.
Członkami wspierającymi, którzy wspomagają Stowarzyszenie finansowo lub aktywnie uczestniczącymi w działaniach są :
ˇ Zespół Szkół Nr 3 im. Martyrologii Piaśnickiej w Wejherowie.
ˇ Dom zakonny SS. Zmartwychwstanek w Wejherowie.
ˇ Jezuickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.
ˇ Kolegium Jezuickie w Gdyni.
ˇ Gmina Krokowa.
ˇ Miasto Puck.
ˇ Gmina Wejherowo.
ˇ Szkoła Podstawowa w Karlikowie.
ˇ Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Puck.
Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i popieranie wszelkich działań zmierzających do zachowania w społeczeństwie a zwłaszcza w kolejnych młodych pokoleniach wiedzy i pamięci o ofierze z życia za Ojczyznę, złożonej w Lesie Piaśnickim przez mieszkańcówn Wejherowa i okolicznych miejscowości, zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta za to tylko, że byli Polakami.
Realizacją celu są wydawnictwa, publikacje, wystawa fotograficzna "Pamięć i ostrzeżenie", kompozycje - inspiracja Teatru Otwartego z Gdańska do stworzenia "Requiem Piaśnickie", współpraca z władzami samorządowymi, udział w sympozjach poświęconych martyrologii, a także prowadzenie archiwizacji osób pomordowanych w Lesie Piaśnickim i czynienie starań, aby pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej wszczął dochodzenie pozwalające nazwać bezimienne ofiary tego mordu. Na kilkanaście tysięcy pomordowanych ( dotychczasowe zródła podają od 12 - 16 tysięcy ofiar ), znamy zaledwie kilkaset nazwisk.